Dark? Switch Mode
The Scholar Warrior
6.2
Status Ongoing
Type Manhwa
Released 2021
Author Team Mugeug Wol-in [Add, ]
Artist Team Mugeug
Serialization Kakaopage (Kakao)Kakao Webtoon (Daum)
Posted By
Posted On
Updated On
Views ?

The Scholar Warrior

Hoành Tảo Cửu Châu, 縱横九州, 縱橫九州〜学士を目指す最強武人〜, 종횡구주

Synopsis The Scholar Warrior

Cheon Muji-chee ลูกชายคนเดียวของตระกูล Hebei พันดาบและเป็นหลานชายของ King Kwon ชอนซอง นายน้อยจอมขี้เกียจของนักดาบสวรรค์ เขาต้องการที่จะเป็นปราชญ์ของจักรพรรดิ แต่โลกผลักดันให้เขาไปสู่จุดสูงสุด

Comment

ใส่ความเห็น